THIẾT BỊ SỰ KIỆN

cho thuê loa sup

Cho thuê loa sup 4 tấc , 5 tấc cho các chương trình sự kiện ca nhạc loa sup active nên quý kach1 dể dụng sử dụng không cần dùng thêm amply công suất để đẩy .

giá cho thuê loa sup bass 5 tấc 500,000/1 cái/1 ngày.

loa sup