THIẾT BỊ SỰ KIỆN

cho thuê chân đèn sân khấu

Cho thuê chân đèn sân khấu chử T cho các sự kiện ca nhạc hội nghị tiệc cưới nhỏ. Chân đèn bằng sắt treo được 8 đến 16 đèn trên 1 chân đèn.  chân đèn xếp lại mang đi dể dàng.

Cho thuê chân treo đèn sân khấu lớn nhỏ cho các chương trình sự kiện trong nhà ngoài trời. chân đèn bằng sắt gấp gọn kho mang đi chân đèn sân khấu có thể treo từ 4 đến 16 đèn parled.

Chân đèn nhỏ 50,000/1 cái/1 ngày.

 Chân đèn lớn 150,000/1 cái/1 ngày Treo được 8 đến 16 đèn.

Chân đèn sân khấu nhỏ treo được 4 đến 8 đèn sân khấu.

chân đèn sân khấu nhỏ

Chân đèn lớn 150,000/1 cái /1 ngày.

Chân đèn có tay quay treo được 16 đèn sân khấu.

chân đèn sân khấu có tay quay