LOA TRỢ GIẢNG

Cho thuê loa đeo bụng

Cho thuê loa đeo bụng,loa bao tử dùng cho các hướng dẫn viên du lịch,dẩn đoàn,các chưng trình quảng cáo hội chợ,giới thiệu sản phẫm....
giá cho thuê 50,000/cái/ngày

CHO THUÊ LOA KÉO DI ĐỘNG,CHO THUÊ LOA TRỢ GIẢNG

cho thuê loa kéo di động loa bass 3 tấc ,dòng loa kéo di động này thích hợp cho các hội nghị nhỏ,thông báo....
loa kéo di động 3 tấc nhỏ gọn dể vận chuyển,sử dụng đơn giản....

Cho thuê loa kéo-loa kéo 240w

Cho thuê loa kéo di động số lượng lớn cho các công ty du lịch,sự kiện,cho thuê loa kéo di động lẻ cho các chương trình trò chơi vận động...
thủ tục thuê đơn giản ,nhanh chóng.

Cho thuê mic cho hướng dẩn viên

Cho thuê micro cho hướng dẩn viên.các dòng micro tích hợp loa đeo bụng loa bao tử.....
các dòng micro hướng dẩn viên dể sử dụng ,nhỏ gọn dể thao tác khi vận hành...