LOA TRỢ GIẢNG

Cho thuê loa đeo bụng

Loa Bao tử-Loa đeo bụng-Loa trợ giảng sử dụng cho các hướng dẩn viên du lịch,giới thiệu sản phẫm trong các gian hàng hội chợ.