LOA TRỢ GIẢNG

Cho thuê loa đeo bụng

Loa Bao tử-Loa đeo bụng-Loa trợ giảng sử dụng cho các hướng dẩn viên du lịch,giới thiệu sản phẫm trong các gian hàng hội chợ.

Cho thuê loa kéo-loa kéo 240w

cho thuê loa kéo di động sử dụng các chương trình văn nghệ mini ,các chương trình dả ngoại
cho thuê loa kéo số lượng cho các công ty du lịch