Cho thuê màn chiếu

Click vào đây hình để xem hình lớn

Cho thuê màn chiếu dùng cho hội nghị hội thảo giá cả cạnh tranh phù hợp nhu cầu sử dụng

Giá cho thuê 100.000 VNĐ/ngày

 

Thuê ngay

CHO THUÊ MÀN CHIẾU 3 CHÂN 100 INCHE ĐẾN 14O INCHE 

GIÁ 100,000/NGÀY.GIÃM GIÁ 50% TỪ NGÀY THUÊ THỨ 2.